Mange bedrifter velger i dag å oppgradere sine  vinduer for å oppnå strømbesparelser i forhold til bedriftens utgifter. Slike oppgraderinger kan medføre både utgifter og besparelser i forhold til bedriftens  budsjett. I stedet for en total utskiftning av vinduene velger derfor mange bedrifter og byggeiere å oppgradere vinduer og dører i forhold til dagens standard.

Bedrifter og byggeiere må i tillegg til strømbesparelser etterfølge krav som stilles i forhold til energibesparing og ikke minst brannforskrifter i forhold til rømningsveier. Det er også mulig å søke staten om støtte når bedriten skal oppgradere vinduer i forhold til påbudte standarder.

Til gjengjeld vil en oppgradering av både vinduer og dører fra SpareVinduer.no føre til en rekke besparelser i forhold til både strøm og vedlikehold av bygget. Dette er fremtiden for bedrifter som søker etter enklere måter å spare på.

Strømsparing for bedriften

En bedrift kan oppnå en strømsparende effekt på mange måter. Den mest effektive strømsparingen får bedriften ved å oppgradere vinduene i bygget der bedriftens ansatte oppholder. En bedrift kan etterisolere vinduene på en god og sikker måte. Som følge av en god isolering kan temperaturstyring og gode vaner for de ansatte føre til at bedriften på sikt oppnår strømbesparelser.

Hvis vinduene er isolert på en god og effektiv måte vil bedriften oppnå en rekke fordeler. En god isolering vil gjøre at bygget holder på varmen på en bedre måte. Bygget vil i snitt derfor være varmer uavhengig av årstid og værforhold.

Mange bygg har også et ventilasjonsanlegg som gjør at vinduene ikke behøves å åpnes til enhver tid. Med en temperaturmåler vil bedriften til enhver tid kunne regulere varme og ventilasjon uten at vinduene må åpnes.

Oppgradering av vinduer

Stadig flere bedrifter velger å oppgradere vinduene i bygget der bedriften holder til i sin daglige drift. En oppgradering av byggets vinduer vil medføre besparelser i forhold til strøm og vedlikehold på en effektiv måte. Bedriften vil slik oppnå besparelser i forhold til månedlige strømutgifter som er tilfredsstillende på sikt.

Ved en oppgradering av eldre vinduer er det viktig å sjekke at den aktuelle isoleringen er tilstrekkelig. Det er også viktig å se til at vinduene har dobbelt glass. Et innevindu har en isolerende effekt. Hvis vinduene ikke er montert med doble vinduer anbefales det at det påmonteres et innevindu på samtlige av byggets vinduer for å oppnå best mulig isolasjonseffekt.

Strømbesparende tiltak

Det å oppgradere vinduene i et bygg vi gi strømbesparende virkninger på sikt. For å oppgradere standarden på vinduene velger mange bedrifter og byggeiere å holde både fukt og kulde ute ved å isolere på en tilstrekkelig måte. En eldre isolering må gjerne skiftes ut for at det skal oppnås effekt. En lekkasje i vinduet vil tilsi at bygget ikke klarer å beholde varmen som produseres innendørs på en god og effektiv måte.

Det er viktig å sjekke om vinduskarmene er isolerte godt nok. Det kan være nødvendig å skifte isolasjon rundt vinduet slik at det også her er isolert godt nok i forhold til vind og fukt. Ved tilfeller der det er nødvending å skifte lister og isolasjon rundt vinduene er det viktig å oppgradere til moderne produkter som finnes i markedet i dag.